- 2005 - I NAGRODA w XV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2005 - WYRÓŻNIENIE w Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej "Jesień z folklorem" w Dobrzeniu Wielkim, a Agnieszka Ślusarczyk indywidualne wyróżnienie za pracę z prowadzonymi zespołami,

- 2006 - WYRÓŻNIENIE w kategorii zespoły śpiewacze w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej "Wiatraki 2006",

- 2006 - II NAGRODA w XVI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2008 - I NAGRODA w XVII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2009 - I NAGRODA w kategorii zespoły śpiewacze w XVI Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie,

- 2009 - II NAGRODA w XVIII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2010 - II NAGRODA w XVII Przeglądzie Piosenki im. prof. A. Dygacza "Śląskie Śpiewanie", Koszęcin,

- 2010 - II NAGRODA w XIX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2011 - LAUREAT w XVI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2012 - III NAGRODA w XVII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2012 - II NAGRODA w XXI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2013 - II NAGRODA w XIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie",

- 2013 - I NAGRODA w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej “Tobie Polsko” w Olszance,

- 2013 - I NAGRODA w XXII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach,

- 2014 - WYRÓŻNIENIE w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Hej! Kolęda, Kolęda" w Komprachcicach,

- 2014 - WYRÓŻNIENIE w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie" (konkurs ogólnopolski),

- 2014 - II NAGRODA w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie" w Łubnianach,

- 2014 - I NAGRODA w XII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Wiatraki KOSOROWICE 2014,

- 2014 - I NAGRODA w XXIII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2014,

- 2015 - I NAGRODA w XXII Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie" w Łubnianach,

- 2015 - Laureat w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Seniorów "II Nyska Senioriada",

- 2015 - II NAGRODA w XXIV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2015,

- 2016 - WYRÓŻNIENIE w XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Nysie,

- 2016 - III NAGRODA, XIII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej WIATRAKI 2016, Kosorowice,

- 2016 - I NAGRODA w XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2016,

- 2017 - I NAGRODA w XXIV Regionalnym Przeglądzie Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. A. Dygacza w Koszęcinie,

- 2017 - ZŁOTE PASMO w XXVI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2017,

- 2018 - Nagroda specjalna Dyrektora MOPR w I Festiwalu Piosenki Seniorów "Czas nas uczy pogody" w Komprachcicach 2018,

- 2018 - ZŁOTE PASMO w XXVII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2018,

- 2019 - III NAGRODA w XXVI Regionalnym Przeglądzie Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. A. Dygacza w Koszęcinie,

- 2019 - WYRÓŻNIENIE Magnolia Powiatu Opolskiego w kategorii Animator Kultury 2019,

- 2021 - LAUREAT w 29. Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" Szprotawa 2021,

- 2021 - ZŁOTE PASMO w XXIX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2021,

- 2022 - LAUREAT w 30. Festiwalu Grup Śpiewaczych i Tanecznych "Ziemia i Pieśń" Szprotawa 2022,

- 2022 - SREBRNE PASMO w XXX Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach 2022,

- 2023 - II NAGRODA w 31. Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" Szprotawa 2023,

- 2023 - WYRÓŻNIENIE w II Festiwalu "Brzeg folklorem malowany".